Nachhaltiges Bauen Burmeister

Équipement

Minneapolis BlowerDoor Standard DG1000 

Produit

Energieberatung, Schadstoffscreening, Schadstofffreimessungen, BlowerDoor Messungen

Certification

Nachhaltiges Bauen Burmeister

Mark Burmeister
Nachhaltiges Bauen Burmeister
Mark Burmeister
Anriststrasse 21
9423 Altenrhein

info@nbburmeister.ch
https://nbburmeister.ch/

Secteur

Blower-Door